co umím

Obchodní podmínky:

Stránky neslouží jako internetový obchod, ale pouze jako prezentace mých schopností.

 

Pokud máte zájem o moje výrobky, je nutné mně vždy zkontaktovat - viz. odstavec kontakt a dořešit konktérní podobu výrobku.

Na základě osobní dohody teprve kompletuji přímou podobu konkrétní zakázky.

 

Výrobky nejsou určeny pro provoz na pozemních komunikacích a nepodléhají homologaci podle příslušného zákona.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídíse jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost 01.01.2015. Změny Obchodních podmínek vyhrazeny.

Vyhledávání

Kontakt

ALU-MILANek 733 526 477